mateřská škola
PALETKA
Litoměřice

Motto školy: Šťastné a spokojené děti a jejich rodiče

O naší škole

Budova školy

Škola je umístěna ve funkcionalistické vile ze 30.let minulého století v centru města.

V přízemí budovy se nachází školní kuchyně a jídelna.

V blízkosti školy je městský park "Jiráskovy sady", přírodní lokalita "Mostná hora", jižním směrem řeka Labe a Střelecký ostrov, které využíváme k vycházkám.

Kolem budovy je malá zahrada s pískovištěm, dvěma pérovými houpadly a dětskou umělohmotnou skluzavkou.

K budově mateřské školy patří školní zahrada, která se nachází asi 300m od budovy se vstupem z Masarykovy ulice. V zahradě je průlezka se skluzavkou a pískovištěm, nový zahradní domek obložený venkovními kreslícími tabulemi a altán s lavičkami, stolečky a židličkami. Nový umělý povrch má hřiště na míčové hry a také dopadová plocha kolem skluzavky.

Veselý obrázek zeměkoule

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací plán "Paletka na planetě Zemi" je zaměřen na ekologické a výtvarné činnosti a všestranný rozvoj osobnosti.

Naše aktivity

Tělocvična
řízená pohybová činnost v tělocvičně 3.ZŠ B.Němcové Litoměřice
Předplavecký výcvik
seznamování se základy plavání - Plavecký bazén Litoměřice
Logopedická péče
odstraňování vadné výslovnosti dětí pod supervizí SPC Litoměřice ve spolupráci s rodiči
Knihovna
pravidelné návštěvy předškolních dětí v Městské knihovně Litoměřice
Galerie
účast předškolních dětí na programech pořádaných Severočeskou galerií výtvarného umění Litoměřice
Muzeum
účast předškolních dětí na programech pořádaných Oblastním Muzeem v Litoměřicích
Ekologie
účast předškolních dětí na programech ekologického centra Sever Litoměřice
Divadlo
návštěva divadelních představení pro děti v Divadle K.H.Máchy či návštěva divadel v MŠ
Oslava narozenin a svátků v MŠ
oslava probíhá dopoledne 1x v měsíci v každé třídě
Veselé pískání
děti se hravou formou seznamují s hrou na zobcovou flétnu, cvičí správné dýchání
Účast na sportovních akcí MŠ Litoměřice
Koloběžkiáda, Odstrkiáda, Sportovní olympiáda,…
Účast na akcích města se svým vystoupením
Vítání občánků, Vánoční jarmark, …
Dávej pozor aneb život bez úrazu
účast na ukázkách integrovaného záchranného sboru
Možná přijde i Mikuláš
oslava adventního období, kulturní vystoupení dětí před jejich rodiči
Maminko, mámo…
vystoupení dětí před rodiči – pásmo básniček, písniček a her ke dni matek
Táto, mámo, pojď si hrát
soutěžní odpoledne pro děti a jejich rodiče u příležitosti oslavy MDD
Maškarní rej
dopolední rej masek a jejich vyhodnocení za účasti rodičů
Soutěže vyhlášené mateřskou školou
„O nejkrásnější kouzelnou dýničku“; „Velikonoční kraslice“
Hledání pokladu víly Bárvínky
ukončení celoroční hry hledáním pokladu víly Bárvínky na Mostné Hoře a plnění daných úkolů během cesty
Účast ve výtvarných a sportovních soutěžích
Spolupráce se ZŠ a návštěvy jejich 1.tříd
Výlety za poznáním, školní závěrečný výlet,…
Stužkování
rozloučení se s dětmi odcházející do ZŠ